Iš viso rezultatų:
Pagrindinis

Misija, vizija, vertybės

Vizija – būti pirmu pasirinkimu kiekvienam, siekiančiam gauti aukščiausios kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Misija – teikti profesionalias integruotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėmesingai rūpintis sergančiais ir kurti sveikesnę ateitį kiekvienam.

 Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:

  • profesionalumas: nuolatos mokomės ir esame profesionalai, randame profesionalius sprendimus kiekvienam, kuriame sveikesnę ateitį;
  • atsakingumas: esame sąžiningi ir atsakingi, o darbinius santykius grindžiame abipusiu pasitikėjimu ir įsipareigojimais;
  • lankstumas ir dinamiškumas: išnaudojame galimybes ir visada reaguojame į klientų (pacientų) poreikius;
  • darni komanda: padedame vienas kitam, suprantame ir laikomės įsipareigojimų kolegoms bei kartu siekiame bendrų tikslų.