Iš viso rezultatų:
Pagrindinis

Pirmą kartą pas mus?

JEI PIRMĄ KARTĄ ATVYKOTE GYDYTOJO KONSULTACIJAI

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus KONSULTACIJOS/PROCEDŪROS Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėliai ir registratūros langeliai rodomi TV ekranuose. Pamatę TV ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio.
4.    Pacientų aptarnavimo centro darbuotojai užpildys Jūsų ambulatorinę kortelę ir palydės pas reikiamą specialistą.
 
Būtinai:
- turėkite galiojantį savo asmens dokumentą. Jei pacientas - vaikas, turėkite vaiko gimimo liudijimą arba kitą jo asmens dokumentą.
- Atvykite 15 - 20 min. ankščiau iki numatyto konsultacijos laiko. Tai - svarbu, nes pirmą kartą atvykus bus užpildoma Jūsų ambulatorinė kortelė.
- Jeigu negalite atvykti į numatytą konsultaciją, informuokite mus apie tai atsakydami į priminimo žinutę arba tel. (8 5) 2390 500.


JEI PIRMĄ KARTĄ ATVYKOTE LABORATORINIAMS TYRIMAMS

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus LABORATORINIAI TYRIMAI Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėliai ir registratūros langeliai rodomi TV ekranuose. Pamatę TV ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio.

Būtinai:
- turėkite galiojantį savo asmens dokumentą. Jei pacientas - vaikas, turėkite vaiko gimimo liudijimą arba kitą jo asmens dokumentą.
- prieš tam tikrus laboratorinius tyrimus būtina nevartoti skysčių bei nevalgyti 12 val. Kaip pasiruošti paskirtiems laboratoriniams tyrimams, aptarkite su Jus gydančiu gydytoju.


JEI PIRMĄ KARTĄ ATVYKOTE PASITEIRAUTI INFORMACIJOS

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus INFORMACIJA Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėliai ir registratūros langeliai rodomi TV ekranuose. Pamatę TV ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio.


JEI PIRMĄ KARTĄ ATVYKOTE RADIOLOGINIAMS TYRIMAMS (kompiuterinei tomografijai, rentgeno tyrimams)

1.    Jums nereikia eiti prie numerėlių terminalo – eikite tiesiai į Radiologinių tyrimų registratūrą, esančią nuliniame aukšte.
2.    Į nulinį aukštą pateksite eidami pagal mėlyną liniją, esančią ant grindų.